Jättedam är ett sjumannaband som spelar musik utifrån många influenser och beskrivs ibland som nyprogg och ibland som progressiv rock med popmelodier och psykedeliska inslag. Det är ett levande band i ständig förändring och ett liveframträdande är sällan det andra likt. För det mesta kommer musiken till dem genom många timmars jamsessioner. Det börjar vanligtvis i ett groove eller melodi, där jammen kanske stapplar fram på lite småfunkiga barnsben, för att sedan kliva in i en rocknroll-präglad psykedelisk pubertet och sedan förhoppningsvis mogna till något coolt. Helst ska musiken framkalla en ström av känslor som drar för verklighetens gardiner och lyser upp ens inre skrymslen. Det är svårt att säkerställa någon självklar estetisk vision av musiken då den är ständigt flyende och svår att naila ned på kanvas, men förhoppningsvis lämnar den någon form av unik bild inbränd på lyssnarens hornhinna.
Under åren har Jättedam rört sig på olika scener runtom i Sverige, där de bl.a. delat scen med band som Slowgold, Baby Grandmothers, Ragnarök, Mikael Ramel band och Kebnekajse. 
I november 2018 släppte de sin andra skiva ”Eftersom ingen frågade” som en uppföljare på debuten "Om någon frågar så har vi aldrig existerat" från 2016. 
-------
Jättedam is a seven person band who plays music from many influences, and is sometimes described as new proggrock and sometimes as progressive rock with pop melodies and psychedelic elements. It is a living bandin constant change and one live performance is rarely like another one. For the most part, the music comes to them through many hours of jam sessions. It usually starts in a groove or melody, where the jams may be stumblin' on young funk legs, and then step into a rocknroll-embossed psychedelic puberty to hopefully mature into something cool. Ideally, the music should produce a stream of emotions that closes the curtains to reality and illuminates one's inner nooks. It is difficult to ensure an obvious aesthetic vision of the music, as it is constantly flowing and difficult to nail down on canvas, but hopefully it leaves some form of unique image burnt on the listener's cornea. 
Over the years, Jättedam have played on different scenes around Sweden, where they have shared the stage with bands like Slowgold, Baby Grandmothers, Ragnarök, Mikael Ramel band and Kebnekajse. 
In November 2018, they released their second album "Eftersom ingen frågade" as a sequel to the debut "Om någon frågar har vi aldrig existerat" from 2016.
Want to work with us or say hi? 
Leave a message below!
Submit
Thank you!
Back to Top